Osiedle Wilanowskie we Wrocławiu
Użytkownik:
Hasło:

Administrator
Osiedla Wilanowskiego

Henryk Glasgall
data zgłoszenia: $date
Zgłoszenie Usterki
$number
Dane Zgłaszającego:
Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy
Dotyczy lokalu1
Tytuł Zgłoszenia
Pełny Opis Usterki
1 wpisz numer klatki i mieszkania, lub pozostaw puste jeśli dotyczy części wspólnej.
Niniejsze zgłoszenie zostało wysłane za pomocą formularza "Zgłoszenie Usterki" znajdującego sie na stronie internetowej http://wilanowskie.pl.
Zgłoszenie będzie dostępne do wglądu
dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników strony wilanowskie.pl