Osiedle Wilanowskie we Wrocławiu
Użytkownik:
Hasło:
   Wszystkie posty (Grodzki_G)


(1) 2 3 »


Pilnie potrzebna pomoc !
czasem coś napiszę
Dołączył:
2010/3/12 11:16
Miasto Wrocław
Posty: 29
Offline


Witam Wszystkich!Chętne osoby do pomocy (w tym tygodniu) w zbieraniu podpisów na listach poparcia dla WROCŁAWSKIEGO REFERENDUM, które ma się odbyć w październiku proszę o kontakt 790-354-225. Piątek 28-08-2015 r. jest ostatnim dniem zbierania podpisów.O kontakt proszę też osoby zainteresowane udzieleniem poparcia wrocławskiemu referendum, a które jeszcze listy poparcia nie podpisały. Więcej informacji pod adresem:   http://www.wroclawskiereferendum.pl/  PozdrawiamGrzegorz G.Wysłano: 2015/8/25 18:07
Wybierz operację Operacje


Re: TEMAT 7: UMIESZCZENIE INFORMACJI „BRAK PRZEJAZDU” I WSTAWIENIE SŁUPKA NA DRODZE DLA PIESZYCH i ROWER
czasem coś napiszę
Dołączył:
2010/3/12 11:16
Miasto Wrocław
Posty: 29
Offline
Witam sąsiadów,

MagRob:
Pomysł z umieszczeniem znaku „droga bez przejazdu” padł już na zebraniu. Na moje wyczucie umieszczone jeden pod drugim znaki „droga dla pieszych i rowerzystów” oraz „droga bez przejazdu” się „gryzą”. Uczestników zebrania – szczególnie kierowców przekonała – może pokrętna argumentacja, że informacja o „drodze bez przejazdu” legitymizuje poruszanie się na niej pojazdów, a już na pewno zachęca do parkowania – a tego chcemy przecież uniknąć.

Izablea: Ta propozycja również została na zebraniu podsunięta, i jak zauważył p. J. Bandurowski – musi być zapewniony dojazd do trafostacji, a i mieszkańcy bramy 77 życzyli by sobie nie targać szaf na plecach na drugą stronę budynku przy potrzebie przetransportowania takich ładunków.

Maciek80 :
Dodatkowy, dobrze widoczny słupek będzie skuteczniej „zniechęcał” ew. chętnych na dzikie przejazdy zarówno od strony bramy 61 i śmietnika oraz od strony wjazdu do garażu od strony bramy 75. Będzie miał więc sens jeżeli na te 50 m będzie widoczny. Tablicę zamocuje się do istniejącego słupka ze znakiem „droga dla pieszych i rowerzystów”.
IMHO sam napis „BRAK PRZEJAZDU” to za mało (przecież dla rowerzystów przejazd będzie). Sugeruję, aby słupek wyglądał tak jak widać poniżej:

Co do straży miejskiej, to działa ona zupełnie jak nasz Szanowny Zarządca - demokratycznie: uprzejmie czekając aż głos "demos" w danej sprawie będzie odpowiednio liczny. :)

Dołącz plik:jpg  Znak z tablicą.jpg (36.69 KB)
115_514cd76e1d75a.jpg 378X556 px

Wysłano: 2013/3/22 23:13
Wybierz operację Operacje


TEMAT 7: UMIESZCZENIE INFORMACJI „BRAK PRZEJAZDU” I WSTAWIENIE SŁUPKA NA DRODZE DLA PIESZYCH i ROWER
czasem coś napiszę
Dołączył:
2010/3/12 11:16
Miasto Wrocław
Posty: 29
Offline
Do protokołu z zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej bloku E został także dopisany następujący wniosek:
„Za stacją transformatora zostanie wstawiony na środku drogi dla pieszych i rowerów słupek uniemożliwiający przejazd samochodom, na słupie znaku „droga dla pieszych i rowerów” zostanie przymocowana tablica „BRAK PRZEJAZDU”. Znak znajduje się przed wjazdem do garaży.
Proponowane lokalizacje słupka i tablicy pokazane są na poniższym zdjęciu:

Słupek z rury o średnicy min. 50 mm, pomalowany w czarno-żółte pasy ma być zamocowany na środku drogi, natomiast tablica o wymiarach min. 800x150 mm będzie zamocowana pod tarczą znaku.

Dołącz plik:jpg  Słupek i tablica 2.jpg (304.31 KB)
115_514b9d1e58482.jpg 1030X952 px

Wysłano: 2013/3/22 0:51
Wybierz operację Operacje


TEMAT 6: UBEZPIECZENIE BUDYNKU.
czasem coś napiszę
Dołączył:
2010/3/12 11:16
Miasto Wrocław
Posty: 29
Offline
Wniosek wpisany do protokołu z zebrania Wspólnoty bloku E:
"Zarządca wystąpi poprzez brokera (Benefit Broker) do ubezpieczyciela (Ergo Hestia) o uzyskanie zniżki na składce ubezpieczenia z tytułu monitoringu oraz rezygnacji ze szkód powodziowych."
Po raz kolejny widać jak przydatny jest monitoring i jak się opłaca w niego inwestować.
Co do rezygnacji ze szkód powodziowych to podobno nasz blok nie znajduje się na terenach mogących zostać objętych powodzią.
POSZUKIWANE SĄ OSOBY znające branżę ubezpieczeniową (nieruchomości) i skłonne doradzić Zarządcy w kwestii zmiany ubezpieczyciela i związanych z tym szczegółów nowej – lepszej umowy ubezpieczeniowej (porównanie ofert).

Wysłano: 2013/3/21 23:52
Wybierz operację Operacje


TEMAT 5: ZALEGŁOŚCI W OPŁACANIU CZYNSZÓW
czasem coś napiszę
Dołączył:
2010/3/12 11:16
Miasto Wrocław
Posty: 29
Offline
Na zebraniu została nam przez Zarządcę przedstawiona kompletna lista właścicieli mieszkań z naszej Wspólnoty zalegających z opłatami. Wciąż znaczne kwoty są zaległe po stronie właścicieli mieszkających poza granicami naszego kraju, są także nasi rodacy którzy zalegają znaczne kwoty za czynsz bez podania i wytłumaczenia przyczyny dla jakiej pozostali mieszkańcy mają za nich płacić. Zarządca zobowiązał się do podjęcia bardziej stanowczych i zdecydowanych kroków wobec dłużników, łącznie z rozpoczęciem postępowania sądowego. Została również przedstawiona możliwość odpracowania zaległych pieniędzy – będzie ona sprawdzona, może ktoś jeszcze zna działające takie możliwości?
Trzeba będzie sprawdzać, czy Zarządca odpowiednio monituje do dłużników, a w szczególności do firmy J&B obsługującej właścicieli-obcokrajowców oraz każdego z nich z osobna.

Wysłano: 2013/3/21 23:39
Wybierz operację Operacje


TEMAT 4: ZNACZNE OPŁATY Z TYTUŁU KONSERWACJI
czasem coś napiszę
Dołączył:
2010/3/12 11:16
Miasto Wrocław
Posty: 29
Offline
Zarządca przedstawił nam rozliczenie wydatków z tytułu wykonanych konserwacji. To co uderza najbardziej:

1). Ciągłe naprawy bramy wjazdowej do garaży.

2). Znaczne koszty konserwacji domofonów i monitoringu w sytuacji wciąż miernej jakości ich działania.

3). Przeglądy kominiarskie – znaczne koszty przy wciąż istniejących nieprawidłowościach (u mnie nawiew powietrza do mieszkania, słychać ptaki w ciągach grawitacyjnych).

4). Znaczne koszty serwisowania klap odymiających i drzwi przeciwpożarowych w sytuacji gdy wciąż są nieprawidłowości (niewyregulowane drzwi przeciwpożarowe).

5). Niefachowe prace ogrodnicze (prawie 10k PLN) – nieosłonięte na zimę kwiaty (firma ma je wymienić na własny koszt – Zarządca ma tego dopilnować).

W związku z powyższym czy ktoś zna firmy z odpowiednimi uprawnieniami o dobrej renomie i tańsze mogące przedstawić oferty na przeprowadzanie:
- prac serwisowych klap oddymiających i drzwi przeciwpożarowych;
- konserwacji domofonów i sieci monitoringu;
- przeglądów kominiarskich i ciągów grawitacyjnych.

Dodatkowo w tym temacie został wpisany do protokołu ze spotkania wniosek o naprawę drzwi wejściowych w klatce 61. Należało by podliczyć ile nas już naprawa tych drzwi nas kosztowała (podobno są co jakiś czas demolowane, była dyskusja o zasadności instalacji dodatkowej kamery dokładniej obserwującej wejście do bramy 61 lub przestawienie istniejącej kamery).

Wysłano: 2013/3/21 23:21
Wybierz operację Operacje


TEMAT 3: ZNACZNE DODATKOWE OPŁATY Z TYTUŁU UCHYBU WSKAZAŃ WODOMIERZY
czasem coś napiszę
Dołączył:
2010/3/12 11:16
Miasto Wrocław
Posty: 29
Offline
Zostaliśmy obciążeni dodatkowo kosztami ponad 578 m3 wody która została zliczona przez wodomierz główny (należący do MPWiK) a której nie wykazały poszczególne wodomierze mieszkańców.
Jest to koszt 4842 zł na nasze 5 bram (łącznie jest to na oba budynki E i F kwota 13 678 zł).
Jest to w przybliżeniu taka objętość, jaka się mieści w 5-ciu 50-cio metrowych mieszkaniach. Sporo jak widać.
Na zebraniu został do protokołu wpisany wniosek, w którym zobowiązaliśmy Zarządcę do pojęcia stanowczych działań w celu zidentyfikowania przyczyny wskazania znacznego uchybu zużycia wody oraz przeciwdziałaniu temu w przyszłości.
Długa dyskusja na temat wodomierzy wskazała możliwe do podjęcia kroki:
1). Ponowne sprawdzenie szczelności instalacji wodnej, opomiarowania wszystkich pozostałych ujęć wody;
2). Sprawdzenie poprawności odczytu zdalnego (siecią) wskazań wodomierzy;
3). Wymianę naszych wodomierzy na nasz koszt na wodomierze wyższej klasy pomiarowej.
4). Wstawienie w szereg naszego wodomierza z wodomierzem MPWiK.

Trzeba dopilnować realizacji punktów nr 1 i 2 przez Zarządcę, punkty nr 3 i 4 zostaną zrealizowane po akceptacji przez Wspólnotę uchwały dot. zakupu dokładniejszych wodomierzy przy okazji zbliżającego się terminu ich wymiany (co 5 lat).
W sytuacji gdy legalizowany wcześniej wodomierz ma zgodnie ze swoją klasą (B) dopuszczalną niedokładność pomiaru maksymalnie 10% a u nas wychodzi prawie 12% to coś jest mocno nie tak jak być powinno.

Wysłano: 2013/3/21 22:54
Wybierz operację Operacje


TEMAT 2: W JAKIM SYSTEMIE BĘDĄ WYWORZONE ŚMIECI OD LIPCA
czasem coś napiszę
Dołączył:
2010/3/12 11:16
Miasto Wrocław
Posty: 29
Offline
Od lipca zmiany w wywozie śmieci: Wspólnota jako całość ma wybrać formę w jakiej każdy z jej członków będzie wyrzucał śmieci – czy w sposób posegregowany (jak jest opisane w ustawie), czy nie: „śmieci nieposegregowane”.
OPCJA 1: śmieci odpowiednio posegregowane mają być wrzucane do odpowiednich pojemników (około 7 rodzajów kupionych na koszt Wspólnoty).
Wady: - konieczność segregowania odpadów (śmieci) przez wszystkich Członków Wspólnoty (dyscyplina) i związane z tym problemy.
- dużo pojemników na odpady,
- kary związane z wrzucaniem nieposegregowanych odpadów do pojemników:
1). Firma obsługująca te pojemniki stwierdza, że odpady nie są odpowiednio segregowane i zwiększa opłaty za ich usunięcie.
2). Ze względu na to, że te opłaty są wprowadzane tak jak podatek (stała opłata 0,85/m2 mieszkania przy mniej niż 27 m2 na osobę w mieszkaniu oraz 19 zł od osoby przy większej niż 27 m2 powierzchni na osobę w mieszkaniu) poszczególni mieszkańcy, gdy wcześniej złożą oświadczenie iż decydują się na segregację śmieci i nie będą się do tego późnej stosować to będą odpowiadać tak, jak w nieprawidłowościach w sprawach podatkowych – jak to będzie realizowane – jeszcze do końca nie wiadomo.
- kłopotliwe (potrzeba zapewnienia kilku miejsc odkładczych dla poszczególnych rodzajów odpadów) i pracochłonne segregowanie śmieci.
Zalety: - mniejsze koszty o 50% w stosunku do opcji 2.
- czystsza planeta.
OPCJA 2:
Wyrzucamy śmieci nieposegregowane do wyznaczonych pojemników.
Wady: - koszt wywozu o ponad 50% wyższy niż w przypadku opcji 1;
- większe prawdopodobieństwo „dokładania” nieposegregowanych śmieci przez „oszczędnych inaczej” sąsiadów z pobliskich wspólnot.
- zaśmiecamy ten padół.
Zalety: - odpada kłopotliwe segregowanie odpadów, śmieci w domu zajmują mniej miejsca, mamy tylko jeden worek na śmieci.

Na zebraniu Członkowie Wspólnoty ambitnie opowiedzieli się za opcją 1.
Patrząc realnie, aby ta opcja była w ogóle możliwa konieczne są działania związane z:
1). Poprawą (modernizacją) monitoringu;
2). Naprawa bram w śmietnikach, wymiana zamków oraz rozdanie nowych kluczy członkom wspólnoty.

Oba punkty zostały zgłoszone na zebraniu jako wnioski:

1). Zarządca sprawdzi możliwość i koszty modernizacji sieci kamer monitoringu.
2). Zarządca do końca kwietnia naprawi bramy wejściowe do śmietników, wzmocni je, wymieni zamki i rozda klucze Członkom Wspólnoty.

Wysłano: 2013/3/21 22:31
Wybierz operację Operacje


TEMAT 1: USUNIĘCIE USTEREK W BUDYNKU W RAMACH GWARANCJI
czasem coś napiszę
Dołączył:
2010/3/12 11:16
Miasto Wrocław
Posty: 29
Offline
Zakończenie okresu gwarancyjnego dla szczelności dachu i podziemnej części budynku który upłynął 10-03-2013 r. Zostały zgłoszone uwagi do wykonawcy – firmy Marbud, tematy są w jakimś tempie realizowane, terminy zakończenia określone. Do dnia dzisiejszego, z kilku powodów nie została wykonana ekspertyza dotycząca wspomnianych szczelności, była wcześniej mowa o zrobieniu analizy termowizyjnej dachu. Pan Bandurowski – nasz Zarządca zobowiązał się na zebraniu przeprowadzić głosowanie w formie nowej uchwały odnośnie wykonania takiej ekspertyzy ze środków Wspólnoty – zbierze kilka ofert i przedstawi w treści uchwały minimalną cenę za tę ekspertyzę. Pytanie zasadnicze, czy poszczególni mieszkańcy: posiadający mieszkania na poddaszu lub garaż mogą stwierdzić o zasadności wykonania takiej ekspertyzy - czy stwierdzili gdzieś nieszczelności które nie zostały przez wykonawcę w ramach gwarancji usunięte. Przegląd realizacji usterek już się odbył, czy uważacie, że wykonawca – firma Marbud usuwa usterki w sposób terminowy, skuteczny i rzetelny, czy trzeba uruchomić niezależną firmę/firmy która usunie te usterki z funduszu gwarancyjnego?

Wysłano: 2013/3/21 22:29
Wybierz operację Operacje


Ważne sprawy do omówienia po Zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej bloku E
czasem coś napiszę
Dołączył:
2010/3/12 11:16
Miasto Wrocław
Posty: 29
Offline
Witam Sąsiadów i Członków Wspólnoty Mieszkaniowej bloku E.

Świeżo po zebraniu Wspólnoty: jest sporo tematów, które można teraz w szerszym gronie konstruktywnie przedyskutować.
Uważam, że potrzebna jest większa, bardziej skoncentrowana aktywność Członków naszej Wspólnoty ponieważ:
1). Właśnie minęły kluczowe dla naszego budynku daty i zbliżają się następne;
2). Zbliża się radykalna zmiana odnośnie wywozu śmieci - trzeba będzie się określić;
3). Są bieżące sprawy wymagające większej aktywności Członków naszej Wspólnoty Mieszkaniowej.

Naprawdę przydało by się wypracować jednolite stanowisko na każdy z tematów - otworzy się szansa na zaoszczędzenie sobie wtedy wielu nerwów, czasu i spoooorej ilości pieniędzy.

Wysłano: 2013/3/21 22:27

Edytowany przez Grodzki_G dnia 2013-03-21 23:41:01
Wybierz operację Operacje Góra
(1) 2 3 »